Zarząd Główny PTE

Zarząd Główny PTE wybrany w dniu 22.05.2014 r. podczas VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE) w Hotelu Novotel w Warszawie w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Ewa Motta

Sekretarz

Dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Dr n. med. Ewa Nagańska