XXXI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII NT. PADACZKI

Miejsce Obrad:Hotel Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94/98, Warszawa

Koszt uczestnictwa:

500 zł + 23% VAT = 615 zł

Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Epileptologii:

PKO BP XII/O Warszawa 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344

Streszczenia:

Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim (1 strona do 250 słów) na adres sekretariatu Kongresu (office@epilepsy.org.pl) do 30.03.2022 r. w formie elektronicznej. Forma streszczeń powinna być zgodna z aktualnymi zasadami czasopisma Journal of Epileptology (http://journal-epileptology.com/instructions-for-authors/)