XXVIII Konferencja PTE

Program…    Zaproszenie…

Zapraszamy na XXVIII Konferencję Naukową PTE na Temat Padaczki, która odbędzie w dniach 18-20 maja 2017 roku w Warszawie.

Miejsce Obrad:
Hotel Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Warunki Uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 500 zł + 23% VAT = 615 zł
Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Epileptologii:
PKO BP XII/O Warszawa 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344

Streszczenia:
Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim (1 strona do 250 słów) na adres sekretariatu Konferencji do 15.03.2017 r. (forma elektroniczna).
Forma streszczeń powinna być zgodna z aktualnymi zasadami kwartalnika Journal of Epileptology (http://www.journal-epileptology.com/)

Kolejne informacje wkrótce…