XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii na temat Padaczki

Miejsce Obrad:
Hotel Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Warunki Uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 500 zł + 23% VAT = 615 zł
Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Epileptologii:
PKO BP XII/O Warszawa 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344