Wytyczne

Badania lekarskie kierujących pojazdami i kierowców

Ocena stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wykonywana jest w ramach badania lekarskiego prowadzonego przez uprawnionego lekarza.
Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki; określa załącznik nr 5 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2014 poz. 949).