VIII Kongres PTE

Zaproszenie…    Program…

Zapraszamy na VIII Kongres PTE, który odbędzie w dniach 17-19 maja 2018 roku w Warszawie.

Miejsce Obrad:
Hotel Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Warunki Uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 500 zł + 23% VAT = 615 zł
Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Epileptologii:
PKO BP XII/O Warszawa 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344

Streszczenia:
Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim (1 strona do 250 słów) na adres sekretariatu Kongresu (office@epilepsy.org.pl) do 15.03.2018 r. w formie elektronicznej.
Forma streszczeń powinna być zgodna z aktualnymi zasadami czasopisma Journal of Epileptology (http://journal-epileptology.com/instructions-for-authors/)

Kolejne informacje wkrótce…