Składki

Składka członkowska w wysokości 100,00zł / rok
Wpłaty prosimy przekazywać na konto: 
PKO BP 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344
tytułem: imię i nazwisko, składka za rok <rok>