Międzynarodowy Dzień Padaczki 2016

8_lutego

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że 8 lutego obchodzony będzie kolejny Międzynarodowy Dzień Padaczki. W tym roku dzień ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na zbliżającą się rocznicę przyjęcia przez Parlament Europejski Rezolucji na temat Padaczki, rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Rezolucja to dokument zawierający wspólne stanowisko krajów członkowskich wskazujące, że padaczka jest chorobą wymagającą szczególnej uwagi w systemach opieki zdrowotnej. Ten dzień jest idealnym przypomnieniem problematyki padaczki oraz motywacją do inicjowania działań w celu doskonalenia opieki nad chorymi z padaczką. Jest również kolejną okazją do podkreślenia, że rozpoznanie padaczki pociąga za sobą wiele zarówno medycznych jak i społecznych konsekwencji.
List Prezydenta ILAE…     Strona WWW…