VII KONGRES PTE – Podsumowanie

Szanowni Państwo,
Za nami VII Krajowy Kongres członków PTE, który odbył się w dniach 22-24 maja 2014 roku w Warszawie.

Ważnym punktem Kongresu było zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PTE, któremu przewodniczyła Pani Profesor D. Ryglewicz, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii. Prezes ustępującego Zarządu Głównego PTE, Pani Profesor J. Jędrzejczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2010-2014. Szczególnie podkreśliła osiągnięcia PTE uzyskane jako efekt wielu spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, dotyczących głównie zasad refundacji leków przeciwpadaczkowych, problematyki niezwykle istotnej dla każdego lekarza praktyka. W zebraniu uczestniczyło 45 członków PTE. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano skład Zarządu Głównego PTE i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Pani Profesor J. Jędrzejczak została jednogłośnie wybrana Prezesem Zarządu PTE. Szczegółowy skład personalny wybranych władz PTE w zakładce „Zarząd Główny”.

Kolejne sesje Kongresu były wypełnione szeregiem bardzo interesujących wystąpień, często stanowiących punkt wyjścia do niekiedy żarliwej dyskusji. Wydaje się, że zarówno prowadzone w kuluarach dyskusje jak i spotkania uczestników Kongresu w ramach imprez towarzyszących, były istotnym uzupełnieniem tematyki sesji plenarnych.

Zapraszamy uczestników Kongresu do przekazania swoich uwag, komentarzy oraz propozycji dotyczących programu kolejnej konferencji w zakładce „Lista dyskusyjna Padaczka”.

Zapraszamy wszystkich na kolejną XXVI edycję Konferencji Naukowej na temat padaczki, która odbędzie w dniach 21-23 maja 2015 roku w Warszawie.