Jak zostać członkiem PTE?

Warunki przyjęcia do PTE precyzuje Statut PTE

§10
„Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub specjalista zajmujący się naukową lub oświatowo-medyczno-społeczną problematyką padaczki i który opłaca składki.
Podanie o przyjęcie z krótkim życiorysem, podpisane przez dwóch członków zwyczajnych, należy adresować do prezesa PTE. Przyjęcia dokonuje Zarząd Główny.”

Formularz_zgłoszeniowy_PTE