Informacje Zarządu

Apel do Prezydenta RP

Polskie Towarzystwo Epileptologii jest sygnatariuszem apelu w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce.   więcej…

Stanowisko Zarządu Głównego PTE w sprawie leczenia padaczki produktami na bazie marihuany

„Obecnie skuteczność medycznej marihuany w leczeniu padaczki jest co najwyżej słabo udokumentowana.
Polskie Towarzystwo Epileptologii (PTE) w opublikowanych w 2014 roku Zaleceniach PTE dotyczących leczenia napadów padaczkowych u dorosłych (Jędrzejczak i wsp., 2014), które zostały przygotowane w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe, nie uwzględniło możliwości leczenia produktami leczniczymi na bazie pochodnych Canabis sativa (marihuany). Tym samym każda decyzja odnośnie leczenia padaczki marihuaną medyczną powinna być bardzo poważnie rozważona i dotyczyć szczegółowo dobranej grupy pacjentów.

Doniesienia medialne, które rzadko wskazują na niepowodzenia leczenia, nie powinny być podstawą decyzji medycznych. Dopóki nie będzie wiarygodnych badań i wystandaryzowanych produktów, marihuana medyczna powinna być stosowana z niezwykłą ostrożnością.”    więcej…

Refundacja preparatu Oxepilax u pacjentów z padaczką nowo rozpoznaną

Z przyjemnością informujemy o dostępności preparatu Oxepilax (okskarbazepina) z odpłatnością  „RYCZAŁT” dla pacjentów z padaczką. Lek ten może być stosowany u chorych z napadami ogniskowymi jako lek pierwszego rzutu.

Zmiana refundacji leku przeciwpadaczkowego

Informacja Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dotycząca Trobaltu   więcej…