Ciekawe linki

Instytucje, organizacje

Fundacja Epileptologii Profesora J. Majkowskiego
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich
Polskie Towarzystwo Badań nad Snem
Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa

Czasopisma

Neurologia i Neurochirurgia – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Polski Przegląd Neurologiczny – kwartalnik edukacyjny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Neurologia po Dyplomie – dwumiesięcznik dla neurologów i lekarzy rodzinnych
Neurologia Dziecięca – czasopismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
Folia Neurophatologica – kwartalnik Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich

Epilepsia – czasopismo ILAE
Epilepsia Open – czasopismo ILAE
Epileptic Disorders – czasopismo edukacyjne ILAE
Epigraph – newsletter dla członków ILAE, publikowany co kwartał
Epilepsy Research – publikacje dotyczące badań naukowych z zakresu padaczki
Seizure – European Journal of Epilepsy

Medyczne bazy danych

PubMed
U.S. National Library of Medicine