Archiwum kategorii: Współpraca

Choosing Wisely w Polsce

Choosing Wisely („Wybierz  mądrze”) to międzynarodowa kampania, skierowana głównie do lekarzy, ale także innych pracowników systemu ochrony zdrowia i pacjentów, której celem jest opracowanie zaleceń dotyczących ograniczenia stosowania nadużywanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
Zarząd PTE podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy w ramach kampanii Choosing Wisely Poland. Zasady funkcjonowania tej zapoczątkowanej w USA inicjatywy, do której włączają się kolejne kraje, są dostępne między innymi na stronach:

Prosimy o zgłaszanie sugestii dotyczących wskazania nadużywanych, w Państwa opinii, procedur diagnostycznych i zaleceń terapeutycznych u pacjentów z padaczką.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy sekretariatu PTE: office@epilepsy.org.pl

Przykładowe zalecenia:

  • Nie zalecaj rutynowo ograniczenia aktywności lub leżenia w łóżku w czasie ciąży z jakiegokolwiek powodu (American College of Obstetricians and Gynecologists)
  • Nie zlecaj badania obrazowego w przypadku bólu kręgosłupa bez przeprowadzenia dokładnego badania przedmiotowego (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation)

Międzynarodowy Dzień Padaczki 2017

8_lutego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie na pracę artystyczną na temat „Jak widzę padaczkę.”, organizowanym przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Padaczki (13.02.2017r.). W konkursie może wziąć udział każdy. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych, dzieci do 12 roku życia i starsi. Prace należy przesłać do organizatora w terminie do 31.12.2016r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w konkursie.   Formularz zgłoszenia

Międzynarodowy Dzień Padaczki 2016

8_lutego

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że 8 lutego obchodzony będzie kolejny Międzynarodowy Dzień Padaczki. W tym roku dzień ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na zbliżającą się rocznicę przyjęcia przez Parlament Europejski Rezolucji na temat Padaczki, rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Rezolucja to dokument zawierający wspólne stanowisko krajów członkowskich wskazujące, że padaczka jest chorobą wymagającą szczególnej uwagi w systemach opieki zdrowotnej. Ten dzień jest idealnym przypomnieniem problematyki padaczki oraz motywacją do inicjowania działań w celu doskonalenia opieki nad chorymi z padaczką. Jest również kolejną okazją do podkreślenia, że rozpoznanie padaczki pociąga za sobą wiele zarówno medycznych jak i społecznych konsekwencji.
List Prezydenta ILAE…     Strona WWW…

EpiNet – badanie lekowe u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką

EpiNet na Światowym Kongresie Neurologicznym

Grupa Badawcza EpiNet na World Congress of Neurology w Chile, warsztaty EpiNet na 31 Międzynarodowym Kongresie dotyczącym Padaczki w Stambule i inne inicjatywy grupy w EpiNet news…

Zaproszenie do udziału w badaniach EpiNet-First

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w 5 niezależnych, wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach prowadzonych przez EpiNet-First. Badania dotyczą porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lewetiracetamu oraz standardowych leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Protokoły tych badań są bardzo podobne do badania SANAD-II.
Podczas 31 Międzynarodowego Kongresu dotyczącego Padaczki w Stambule we wrześniu 2015 r. odbędzie się spotkanie dotyczące badań EpiNet-First.   więcej…

EpiNet, badania lekowe

Szanowni Państwo,
Grupa badaczy EpiNet planuje przeprowadzenie badań dotyczących leczenia przeciwpadaczkowego u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Pacjenci będą randomizowani do jednej z czterech grup lekowych – LEV, LTG, CBZ, VPA, zależnie od typu napadów padaczkowych. Badania będą opierały się na zasadach podobnych do badania SANAD.

Czytaj dalej EpiNet – badanie lekowe u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką