Archiwum kategorii: Doskonalenie zawodowe

Certyfikat Epileptologii

Zarząd Główny Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej powołał w 1996 roku Komisję ds. Certyfikatów Epileptologii, której zadaniem było opracowanie kryteriów. Komisja opracowała Propozycję kryteriów, którą Zarząd Główny zatwierdził i która została opublikowana w Epileptologii (1997, 5: 257-260). W wyniku nabytych doświadczeń i dyskusji Komisja opracowała i przedstawiła Zarządowi Głównemu PLP Zasady przyznawania Certyfikatu Epileptologii dla lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem padaczki, które zostały opublikowane w Epileptologii (2000, 3: 189-193).

Ogólne zasady

1. Certyfikat jest przyznawany w dziedzinie medycyny.
2. Certyfikat może być przyznany tylko członkowi Polskiego Towarzystwa Epileptologii (d. Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej).
3. Kandydat powinien spełnić 3 następujące kryteria:

I. Posiadanie jednej ze specjalizacji z zakresu: neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, neurochirurgii.
II. Co najmniej 5-letni okres pracy z zaliczeniem lat poprzedzających Certyfikat w instytucji zajmującej się diagnostyką i terapią padaczki (klinika, oddział lub poradnia o zainteresowaniach i uznanym profilu epileptologicznym).
III. Aktywność zawodowa i naukowa w zakresie epileptologii na poziomie co najmniej 200 punktów, uzyskanych w podanych niżej czterech kategoriach, rozumianych jako działania określające odpowiedni poziom biegłości w epileptologii:

A. Odbyte szkolenia – 150-186 punktów
B. Prowadzenie szkoleń – 7-50 punktów
C. Działalność naukowa – 7-50 punktów
D. Działalność organizacyjna w zakresie szkolenia i nauki dotyczącej padaczki – 0-30 punktów