„Burza mózgów. Na pomoc chorym z padaczką”

„Burza mózgów. Na pomoc chorym z padaczką”

W obliczu wyzwań stojących przed chorymi na padaczkę, ich bliskimi i całym systemem ochrony zdrowia – konieczne jest rozpowszechnianie wiedzy o chorobie i jej konsekwencjach. Padaczka dotyka bowiem pacjenta, ale także jego rodzinę, opiekunów i przyjaciół, co sprawia, że tylko w naszym kraju jej skutki odczuwa bezpośrednio ok. milion osób. Jej leczenie może trwać latami, a stygmatyzacja społeczna, której często doświadczają chorzy – może skutecznie zniechęcać do uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym, sprawiając, że chorzy z padaczką stają się „niewidzialni”.  Skutki choroby są dotkliwe – dla pacjentów, ich bliskich, ale także dla całego systemu ochrony zdrowia. Padaczka generuje bowiem ogromne koszty rzędu 1,2 mld zł rocznie, z czego ponad 780 mln zł to koszty pośrednie.

Dlatego Polskie Towarzystwo Epileptologii zainicjowało kampanię informacyjną pt. „Burza mózgów. Na pomoc chorym z padaczką”. Nazwa kampanii jest swoistym zaproszeniem wszystkich uczestników systemu – ochrony zdrowia, edukacji oraz rynku pracy – do rozmowy oraz podjęcia działań, które mogą pomóc poprawić przede wszystkim jakość życia i zdrowia chorych, ale także funkcjonowanie pacjentów z padaczką w społeczeństwie. Celem inicjatywy jest szerzenie świadomości na temat epilepsji oraz podjęcie dyskusji na temat niezaspokojonych potrzeb pacjentów zmagających się z tą chorobą.