Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewa

9th World Congress on Controversies in Neurology

CONy

Kolejny 9 World Congress on Controversies in Neurology (CONy) odbędzie się w Budapeszcie, w dniach 26-28 marca 2015 roku.
Wielodyscyplinarny charakter kongresu, obejmujący najważniejsze aspekty chorób neurologicznych, umożliwi każdemu uczestnikowi realizację swoich zainteresowań. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z programem i warunkami uczestnictwa.
Program…   Rejestracja…   Zgłoszenie udziału w sesji posterowej…   Strona WWW kongresu…

EpiNet – badanie lekowe u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką

EpiNet na Światowym Kongresie Neurologicznym

Grupa Badawcza EpiNet na World Congress of Neurology w Chile, warsztaty EpiNet na 31 Międzynarodowym Kongresie dotyczącym Padaczki w Stambule i inne inicjatywy grupy w EpiNet news…

Zaproszenie do udziału w badaniach EpiNet-First

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w 5 niezależnych, wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach prowadzonych przez EpiNet-First. Badania dotyczą porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lewetiracetamu oraz standardowych leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Protokoły tych badań są bardzo podobne do badania SANAD-II.
Podczas 31 Międzynarodowego Kongresu dotyczącego Padaczki w Stambule we wrześniu 2015 r. odbędzie się spotkanie dotyczące badań EpiNet-First.   więcej…

EpiNet, badania lekowe

Szanowni Państwo,
Grupa badaczy EpiNet planuje przeprowadzenie badań dotyczących leczenia przeciwpadaczkowego u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Pacjenci będą randomizowani do jednej z czterech grup lekowych – LEV, LTG, CBZ, VPA, zależnie od typu napadów padaczkowych. Badania będą opierały się na zasadach podobnych do badania SANAD.

Czytaj dalej EpiNet – badanie lekowe u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką