Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewa

2016 Kalendarz wydarzeń

MARZEC
3rd East Mediterranean Epilepsy Congress (EMEC) and 5th UAE Epilepsy Congress
04 – 05.03.2016; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie   więcej…

10th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
17 – 20.03.2016; Lizbona, Portugalia   więcej…

KWIECIEŃ
68th AAN Annual Meeting
15 – 21.04.2016; Vancouver, Kanada   więcej…

MAJ
14th International Child Neurology Congress (ICNC)
01 – 05.05.2016; Amsterdam, Holandia   więcej…

9th World Congress for NeuroRehabilitation
10 – 13.05.2016; Filadelfia, USA   więcej…

XXVII Konferencja Naukowa na Temat Padaczki
12 – 14.05.2016; Warszawa, Polska   więcej…

11th Asian & Oceanian Epilepsy Congress
13 – 16.05.2016; Hongkong, Chiny   więcej…

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN
19 – 21.05.2016; Mikołajki, Polska   więcej…

2nd Congress of the European Academy of Neurology (EAN)
28 – 31.05.2016; Kopenhaga, Dania   więcej…

CZERWIEC
13th Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs (EILAT XIII)
26 – 29.06.2016; Madryt, Hiszpania   więcej…

SIERPIEŃ
9th Latin American Congress on Epilepsy
20 – 23.08.2016; Cancún, Meksyk   więcej…

WRZESIEŃ
12th European Congress on Epileptology
11 – 15.09.2016; Praga, Czechy   więcej…

Międzynarodowy Dzień Padaczki 2016

8_lutego

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że 8 lutego obchodzony będzie kolejny Międzynarodowy Dzień Padaczki. W tym roku dzień ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na zbliżającą się rocznicę przyjęcia przez Parlament Europejski Rezolucji na temat Padaczki, rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Rezolucja to dokument zawierający wspólne stanowisko krajów członkowskich wskazujące, że padaczka jest chorobą wymagającą szczególnej uwagi w systemach opieki zdrowotnej. Ten dzień jest idealnym przypomnieniem problematyki padaczki oraz motywacją do inicjowania działań w celu doskonalenia opieki nad chorymi z padaczką. Jest również kolejną okazją do podkreślenia, że rozpoznanie padaczki pociąga za sobą wiele zarówno medycznych jak i społecznych konsekwencji.
List Prezydenta ILAE…     Strona WWW…

Certyfikat Epileptologii

Zarząd Główny Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej powołał w 1996 roku Komisję ds. Certyfikatów Epileptologii, której zadaniem było opracowanie kryteriów. Komisja opracowała Propozycję kryteriów, którą Zarząd Główny zatwierdził i która została opublikowana w Epileptologii (1997, 5: 257-260). W wyniku nabytych doświadczeń i dyskusji Komisja opracowała i przedstawiła Zarządowi Głównemu PLP Zasady przyznawania Certyfikatu Epileptologii dla lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem padaczki, które zostały opublikowane w Epileptologii (2000, 3: 189-193).

Ogólne zasady

1. Certyfikat jest przyznawany w dziedzinie medycyny.
2. Certyfikat może być przyznany tylko członkowi Polskiego Towarzystwa Epileptologii (d. Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej).
3. Kandydat powinien spełnić 3 następujące kryteria:

I. Posiadanie jednej ze specjalizacji z zakresu: neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, neurochirurgii.
II. Co najmniej 5-letni okres pracy z zaliczeniem lat poprzedzających Certyfikat w instytucji zajmującej się diagnostyką i terapią padaczki (klinika, oddział lub poradnia o zainteresowaniach i uznanym profilu epileptologicznym).
III. Aktywność zawodowa i naukowa w zakresie epileptologii na poziomie co najmniej 200 punktów, uzyskanych w podanych niżej czterech kategoriach, rozumianych jako działania określające odpowiedni poziom biegłości w epileptologii:

A. Odbyte szkolenia – 150-186 punktów
B. Prowadzenie szkoleń – 7-50 punktów
C. Działalność naukowa – 7-50 punktów
D. Działalność organizacyjna w zakresie szkolenia i nauki dotyczącej padaczki – 0-30 punktów

2015 Kalendarz wydarzeń

STYCZEŃ
5th Course on Epilepsy Surgery (EPODES) – Basic Course
2 – 16.01.2015, Brno, Czechy   więcej…

VIREPA Course: EEG in the diagnosis & management of epilepsy,  9th edition
17.01 – 29.06.2015, szkolenie zdalne   więcej…

LUTY
Child Neurocon 2015, 6th National Conference of Association of Child Neurology (AOCN)
20 – 22.02.2015, Kalkuta, Indie   więcej…

MARZEC
First International Workshop on Epilepsy and Sleep in Children
5 – 7.03.2015, Bolonia, Włochy   więcej…

3rd East Mediterranean Epilepsy Congress
19 – 21.03.2015, Amman, Jordania   więcej…

9th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
26 – 29.03.2015, Budapeszt, Węgry   więcej…

KWIECIEŃ
Comprehensive Course, Epilepsy: Challenges and Strategies to Improve Care
8 – 11.04.2015, Astana, Kazachstan

5th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and Acute Seizures
9 – 11.04.2015, Londyn, Wielka Brytania   więcej…

MAJ
2nd International Residential Course on Drug Resistant Epilepsies in Tagliacozzo
3 – 9.05.2015, Tagliacozzo, Włochy   więcej…

XXVI Konferencja Naukowa na Temat Padaczki
21 – 23.05.2015, Warszawa, Polska   więcej…

CZERWIEC
1st Congress of the European Academy of Neurology (EAN)
20 – 23.06.2015, Berlin, Niemcy   więcej…

LIPIEC
GLUT1-Deficiency Annual Conference
6 – 8.07.2015, Orlando, USA   więcej…

International advanced course on Seizures and Epilepsies in Childhood
19 – 31.07.2015, San Servolo, Wenecja, Włochy   więcej…

SIERPIEŃ
9th Baltic Sea Summer School on Epilepsy (BSSSE 9)
2 – 7.08.2015, Sigulda, Łotwa   więcej…

XIII Workshop on Neurobiology of Epilepsy (WONOEP) 2015
31.08 – 04.09.2015, Heybeliada, Istambuł, Turcja   więcej…

WRZESIEŃ
2nd International Epilepsy Symposium
4 – 5.09.2015, Bielefeld-Bethel, Niemcy

31st International Epilepsy Congress
5 – 9.09.2015, Istambuł, Turcja   więcej…

International Symposium on Benign Infantile Seizures (ISBIS)
25 – 26.09.2015, Tokio, Japonia   więcej…

PAŻDZIERNIK
6th Eilat International Educational Course on the Pharmacological Treatment of Epilepsy
12 – 16.10.2015, Jerozolima, Izrael   więcej…

2016
12th European Congress on Epileptology
11 – 15.09.2016, Praga, Czechy   więcej…

9th World Congress on Controversies in Neurology

CONy

Kolejny 9 World Congress on Controversies in Neurology (CONy) odbędzie się w Budapeszcie, w dniach 26-28 marca 2015 roku.
Wielodyscyplinarny charakter kongresu, obejmujący najważniejsze aspekty chorób neurologicznych, umożliwi każdemu uczestnikowi realizację swoich zainteresowań. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z programem i warunkami uczestnictwa.
Program…   Rejestracja…   Zgłoszenie udziału w sesji posterowej…   Strona WWW kongresu…

EpiNet – badanie lekowe u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką

EpiNet na Światowym Kongresie Neurologicznym

Grupa Badawcza EpiNet na World Congress of Neurology w Chile, warsztaty EpiNet na 31 Międzynarodowym Kongresie dotyczącym Padaczki w Stambule i inne inicjatywy grupy w EpiNet news…

Zaproszenie do udziału w badaniach EpiNet-First

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w 5 niezależnych, wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach prowadzonych przez EpiNet-First. Badania dotyczą porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lewetiracetamu oraz standardowych leków przeciwpadaczkowych u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Protokoły tych badań są bardzo podobne do badania SANAD-II.
Podczas 31 Międzynarodowego Kongresu dotyczącego Padaczki w Stambule we wrześniu 2015 r. odbędzie się spotkanie dotyczące badań EpiNet-First.   więcej…

EpiNet, badania lekowe

Szanowni Państwo,
Grupa badaczy EpiNet planuje przeprowadzenie badań dotyczących leczenia przeciwpadaczkowego u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Pacjenci będą randomizowani do jednej z czterech grup lekowych – LEV, LTG, CBZ, VPA, zależnie od typu napadów padaczkowych. Badania będą opierały się na zasadach podobnych do badania SANAD.

Czytaj dalej EpiNet – badanie lekowe u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką