Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewa

2018 Kalendarz wydarzeń

STYCZEŃ
8th EPODES – Basic Epilepsy Surgery Course
22 – 26.01.2018; Brno, Czechy    więcej…

LUTY
10th World Congress for Neurorehabilitation
7 – 10.02.2018; Powai (Mombaj), Indie    więcej…

MARZEC
12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
22 – 25.03.2018; Warszawa, Polska    więcej…

MAJ
31st International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN 2018)
1 – 6.05.2018; Waszyngton, USA    więcej…

4th International Congress on Epilepsy, Brain & Mind
2 – 5.05.2018; Brno, Czechy    więcej…

14th EILAT Conference on New Antiepileptic Drugs and Devices
13 – 16.05.2018; Madryt, Hiszpania    więcej…

8th Congress of the Polish Society of Epileptology
17 – 19.05.2018; Warszawa, Polska

Infantile epilepsy in light of new ILAE classification-new terminology, etiology and treatment perspectives
28.05.2018; Tbilisi, Gruzja    więcej…

30th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD)
28 – 31.05.2018; Tbilisi, Gruzja    więcej…

Joint Annual Meeting of the Swiss League Against Epilepsy and the Swiss Society of Clinical Neurophysiology
30 – 31.05.2018; Aarau, Szwajcaria    więcej…

CZERWIEC
4th East European Course on Epilepsy
13-15.06.2018; Snovianka (Obwód Czernichowski), Ukraina    więcej…

4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN)
16 – 19.06.2018; Lizbona, Portugalia    więcej…

12th Baltic Sea Summer School on Epilepsy
24 – 29.06.2018; Wilno, Litwa    więcej…

SIERPIEŃ
4th Summer School on Imaging in Epilepsy: SuSIE 2018
12 – 15.08.2018; Marburg, Niemcy    więcej…

13th European Congress on Epileptology
26 – 30.08.2018; Wiedeń, Austria    więcej…

WRZESIEŃ
4th World Congress on Epilepsy and Treatment
19 – 20.09.2018; Singapur    więcej…

ISSET 2018 (International Symposium on Severe Infantile Epilepsy Treatment)
20 – 22.09.2018; Rzym, Włochy    więcej…

Choosing Wisely w Polsce

Choosing Wisely („Wybierz  mądrze”) to międzynarodowa kampania, skierowana głównie do lekarzy, ale także innych pracowników systemu ochrony zdrowia i pacjentów, której celem jest opracowanie zaleceń dotyczących ograniczenia stosowania nadużywanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
Zarząd PTE podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy w ramach kampanii Choosing Wisely Poland. Zasady funkcjonowania tej zapoczątkowanej w USA inicjatywy, do której włączają się kolejne kraje, są dostępne między innymi na stronach:

Prosimy o zgłaszanie sugestii dotyczących wskazania nadużywanych, w Państwa opinii, procedur diagnostycznych i zaleceń terapeutycznych u pacjentów z padaczką.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy sekretariatu PTE: office@epilepsy.org.pl

Przykładowe zalecenia:

  • Nie zalecaj rutynowo ograniczenia aktywności lub leżenia w łóżku w czasie ciąży z jakiegokolwiek powodu (American College of Obstetricians and Gynecologists)
  • Nie zlecaj badania obrazowego w przypadku bólu kręgosłupa bez przeprowadzenia dokładnego badania przedmiotowego (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation)

2017 Kalendarz wydarzeń

LUTY
4th East Mediterranean Epilepsy Congress
16 – 18.02.2017; Luksor, Egipt   więcej…

MARZEC
EEG & Epilepsy Course
16 – 17.03.2017; Kijów, Ukraina   więcej…

The 11th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
23 – 26.03.2017; Ateny, Grecja   więcej…

KWIECIEŃ
AAN 2017 Annual Meeting
22 – 28.04.2017; Boston, USA   więcej…

MAJ
XXVIII Konferencja Naukowa na Temat Padaczki
18 – 20.05.2017; Warszawa, Polska   więcej…

CZERWIEC
6th Movement Disorders, Epilepsy & Multiple Sclerosis Mayo Clinic Neurology Faculty Teaching Course
01 – 02.06.2017; Olsztyn, Polska   więcej…

12th EPNS Congress
21 – 24.06.2017; Lyon, Francja   więcej…

3nd Congress of the European Academy of Neurology (EAN)
24 – 27.06.2017; Amsterdam, Holandia   więcej…

LIPIEC
3rd Summer School on Imaging in Epilepsy (SuSIE)
09 – 12.07.2017; Marburg, Niemcy   więcej…

SIERPIEŃ
11th Baltic Sea Summer School on Epilepsy (BSSSE 11)
06 – 11.08.2017; Tartu, Estonia   więcej…

WRZESIEŃ
32nd International Epilepsy Congress
02 – 6.09.2017; Barcelona, Hiszpania   więcej…

XIII World Congress of Neurology
16 – 21.09.2017; Kioto, Japonia   więcej…

PAŹDZIERNIK
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
11 – 14.10.2017; Gdańsk, Polska   więcej…

7th Eilat International Educational Course: Pharmacological Treatment of Epilepsy
15 – 20.10.2017; Jerozolima, Izrael   więcej…

Międzynarodowy Dzień Padaczki 2017

8_lutego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie na pracę artystyczną na temat „Jak widzę padaczkę.”, organizowanym przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Padaczki (13.02.2017r.). W konkursie może wziąć udział każdy. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych, dzieci do 12 roku życia i starsi. Prace należy przesłać do organizatora w terminie do 31.12.2016r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w konkursie.   Formularz zgłoszenia

12th European Congress on Epileptology

Zaproszenie

If you are going to be attending the 12th European Epilepsy Congress in Prague in September, we would like to invite you to come to the forum “Increasing Participation in Clinical Research in Epilepsy”.
This will be held in the South Hall at 7.30 am on Thursday morning (15/09/16).
Please contact the EpiNet Administrator (epinetadmin@adhb.govt.nz) if you are interested in attending,
or if you have any projects you would like to discuss.   Strona WWW Kongresu…

2016 Kalendarz wydarzeń

MARZEC
3rd East Mediterranean Epilepsy Congress (EMEC) and 5th UAE Epilepsy Congress
04 – 05.03.2016; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie   więcej…

10th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
17 – 20.03.2016; Lizbona, Portugalia   więcej…

KWIECIEŃ
68th AAN Annual Meeting
15 – 21.04.2016; Vancouver, Kanada   więcej…

MAJ
14th International Child Neurology Congress (ICNC)
01 – 05.05.2016; Amsterdam, Holandia   więcej…

9th World Congress for NeuroRehabilitation
10 – 13.05.2016; Filadelfia, USA   więcej…

XXVII Konferencja Naukowa na Temat Padaczki
12 – 14.05.2016; Warszawa, Polska   więcej…

11th Asian & Oceanian Epilepsy Congress
13 – 16.05.2016; Hongkong, Chiny   więcej…

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN
19 – 21.05.2016; Mikołajki, Polska   więcej…

2nd Congress of the European Academy of Neurology (EAN)
28 – 31.05.2016; Kopenhaga, Dania   więcej…

CZERWIEC
13th Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs (EILAT XIII)
26 – 29.06.2016; Madryt, Hiszpania   więcej…

SIERPIEŃ
9th Latin American Congress on Epilepsy
20 – 23.08.2016; Cancún, Meksyk   więcej…

WRZESIEŃ
12th European Congress on Epileptology
11 – 15.09.2016; Praga, Czechy   więcej…

Międzynarodowy Dzień Padaczki 2016

8_lutego

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że 8 lutego obchodzony będzie kolejny Międzynarodowy Dzień Padaczki. W tym roku dzień ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na zbliżającą się rocznicę przyjęcia przez Parlament Europejski Rezolucji na temat Padaczki, rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Rezolucja to dokument zawierający wspólne stanowisko krajów członkowskich wskazujące, że padaczka jest chorobą wymagającą szczególnej uwagi w systemach opieki zdrowotnej. Ten dzień jest idealnym przypomnieniem problematyki padaczki oraz motywacją do inicjowania działań w celu doskonalenia opieki nad chorymi z padaczką. Jest również kolejną okazją do podkreślenia, że rozpoznanie padaczki pociąga za sobą wiele zarówno medycznych jak i społecznych konsekwencji.
List Prezydenta ILAE…     Strona WWW…

Certyfikat Epileptologii

Zarząd Główny Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej powołał w 1996 roku Komisję ds. Certyfikatów Epileptologii, której zadaniem było opracowanie kryteriów. Komisja opracowała Propozycję kryteriów, którą Zarząd Główny zatwierdził i która została opublikowana w Epileptologii (1997, 5: 257-260). W wyniku nabytych doświadczeń i dyskusji Komisja opracowała i przedstawiła Zarządowi Głównemu PLP Zasady przyznawania Certyfikatu Epileptologii dla lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem padaczki, które zostały opublikowane w Epileptologii (2000, 3: 189-193).

Ogólne zasady

1. Certyfikat jest przyznawany w dziedzinie medycyny.
2. Certyfikat może być przyznany tylko członkowi Polskiego Towarzystwa Epileptologii (d. Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej).
3. Kandydat powinien spełnić 3 następujące kryteria:

I. Posiadanie jednej ze specjalizacji z zakresu: neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, neurochirurgii.
II. Co najmniej 5-letni okres pracy z zaliczeniem lat poprzedzających Certyfikat w instytucji zajmującej się diagnostyką i terapią padaczki (klinika, oddział lub poradnia o zainteresowaniach i uznanym profilu epileptologicznym).
III. Aktywność zawodowa i naukowa w zakresie epileptologii na poziomie co najmniej 200 punktów, uzyskanych w podanych niżej czterech kategoriach, rozumianych jako działania określające odpowiedni poziom biegłości w epileptologii:

A. Odbyte szkolenia – 150-186 punktów
B. Prowadzenie szkoleń – 7-50 punktów
C. Działalność naukowa – 7-50 punktów
D. Działalność organizacyjna w zakresie szkolenia i nauki dotyczącej padaczki – 0-30 punktów

2015 Kalendarz wydarzeń

STYCZEŃ
5th Course on Epilepsy Surgery (EPODES) – Basic Course
2 – 16.01.2015, Brno, Czechy   więcej…

VIREPA Course: EEG in the diagnosis & management of epilepsy,  9th edition
17.01 – 29.06.2015, szkolenie zdalne   więcej…

LUTY
Child Neurocon 2015, 6th National Conference of Association of Child Neurology (AOCN)
20 – 22.02.2015, Kalkuta, Indie   więcej…

MARZEC
First International Workshop on Epilepsy and Sleep in Children
5 – 7.03.2015, Bolonia, Włochy   więcej…

3rd East Mediterranean Epilepsy Congress
19 – 21.03.2015, Amman, Jordania   więcej…

9th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
26 – 29.03.2015, Budapeszt, Węgry   więcej…

KWIECIEŃ
Comprehensive Course, Epilepsy: Challenges and Strategies to Improve Care
8 – 11.04.2015, Astana, Kazachstan

5th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and Acute Seizures
9 – 11.04.2015, Londyn, Wielka Brytania   więcej…

MAJ
2nd International Residential Course on Drug Resistant Epilepsies in Tagliacozzo
3 – 9.05.2015, Tagliacozzo, Włochy   więcej…

XXVI Konferencja Naukowa na Temat Padaczki
21 – 23.05.2015, Warszawa, Polska   więcej…

CZERWIEC
1st Congress of the European Academy of Neurology (EAN)
20 – 23.06.2015, Berlin, Niemcy   więcej…

LIPIEC
GLUT1-Deficiency Annual Conference
6 – 8.07.2015, Orlando, USA   więcej…

International advanced course on Seizures and Epilepsies in Childhood
19 – 31.07.2015, San Servolo, Wenecja, Włochy   więcej…

SIERPIEŃ
9th Baltic Sea Summer School on Epilepsy (BSSSE 9)
2 – 7.08.2015, Sigulda, Łotwa   więcej…

XIII Workshop on Neurobiology of Epilepsy (WONOEP) 2015
31.08 – 04.09.2015, Heybeliada, Istambuł, Turcja   więcej…

WRZESIEŃ
2nd International Epilepsy Symposium
4 – 5.09.2015, Bielefeld-Bethel, Niemcy

31st International Epilepsy Congress
5 – 9.09.2015, Istambuł, Turcja   więcej…

International Symposium on Benign Infantile Seizures (ISBIS)
25 – 26.09.2015, Tokio, Japonia   więcej…

PAŻDZIERNIK
6th Eilat International Educational Course on the Pharmacological Treatment of Epilepsy
12 – 16.10.2015, Jerozolima, Izrael   więcej…

2016
12th European Congress on Epileptology
11 – 15.09.2016, Praga, Czechy   więcej…