9th World Congress on Controversies in Neurology

CONy

Kolejny 9 World Congress on Controversies in Neurology (CONy) odbędzie się w Budapeszcie, w dniach 26-28 marca 2015 roku.
Wielodyscyplinarny charakter kongresu, obejmujący najważniejsze aspekty chorób neurologicznych, umożliwi każdemu uczestnikowi realizację swoich zainteresowań. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z programem i warunkami uczestnictwa.
Program…   Rejestracja…   Zgłoszenie udziału w sesji posterowej…   Strona WWW kongresu…