Aktualności

Witamy na nowej stronie PTE. Zawartość strony jest stopniowo uzupełniana. Czekamy na Państwa uwagi i sugestie. Poprzednia wersja jest dostępna tutaj
XXVIII Konferencja Naukowa na Temat Padaczki

XXVIII Konferencja Naukowa na Temat Padaczki odbędzie się w dniach 18-20 maja 2017 roku, w Warszawie.
Program… (wersja aktualna z 10.05.2017 r.)  więcej…

Sympozjum „Brain plasticity in epilepsy”

W dniach 13-16 maja 2017 roku w Leuven (Belgia) dbędzie się międzynarodowe Sympozjum „Brain plasticity in epilepsy”. Zachęcamy do udziału.   więcej…

Choosing Wisely w Polsce – zaproszenie do współpracy

Choosing Wisely („Wybierz  mądrze”) to międzynarodowa kampania, skierowana głównie do lekarzy, ale także innych pracowników systemu ochrony zdrowia i pacjentów, której celem jest opracowanie zaleceń dotyczących ograniczenia stosowania nadużywanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
Zapraszamy do współpracy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Epileptologii   więcej…

13.02.2017 r. Międzynarodowy Dzień Padaczki

KONKURS! Zapraszamy do udziału w konkursie na pracę artystyczną na temat „Jak widzę padaczkę.”, organizowanym przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Padaczki.
więcej…

11 World Congress on Controversies in Neurology (CONy)

Kolejny World Congress on Controversies in Neurology (CONy) odbędzie się w Atenach, w dniach 23-26 marca 2017 roku.   więcej…

Refundacja preparatu Oxepilax u pacjentów z padaczką nowo rozpoznaną

Z przyjemnością informujemy o dostępności preparatu Oxepilax (okskarbazepina) z odpłatnością  „RYCZAŁT” dla pacjentów z padaczką. Lek ten może być stosowany u chorych z napadami ogniskowymi jako lek pierwszego rzutu.

Stanowisko Zarządu Głównego PTE w sprawie leczenia padaczki produktami na bazie marihuany

„Doniesienia medialne, które rzadko wskazują na niepowodzenia leczenia, nie powinny być podstawą decyzji medycznych. Dopóki nie będzie wiarygodnych badań i wystandaryzowanych produktów, marihuana medyczna powinna być stosowana z niezwykłą ostrożnością.”     więcej…

Zmiana refundacji leku przeciwpadaczkowego

Informacja Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dotycząca Trobaltu   więcej…

Badania lekarskie kierujących pojazdami i kierowców

Ocena stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wykonywana jest w ramach badania lekarskiego prowadzonego przez uprawnionego lekarza.   więcej…