Aktualności

Witamy na nowej stronie PTE. Zawartość strony jest stopniowo uzupełniana. Czekamy na Państwa uwagi i sugestie. Poprzednia wersja jest dostępna tutaj
XXVII Konferencja Naukowa na Temat Padaczki

XXVII Konferencja Naukowa na Temat Padaczki odbędzie się w dniach 12-14 maja 2016 roku, w Warszawie.   więcej…   Program…

8.02.2016 r.  Międzynarodowy Dzień Padaczki

Międzynarodowy Dzień Padaczki to wspólna inicjatywa stworzona przez Międzynarodowe Biuro Padaczki (IBE) oraz Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE). Jest to wydarzenie globalne, obchodzone corocznie w 2 poniedziałek lutego, w celu promowania wiedzy na temat padaczki oraz doskonała okazja do podkreślenia problemów ludzi chorych na padaczkę, ich rodzin i opiekunów.   więcej…

Refundacja preparatu Oxepilax u pacjentów z padaczką nowo rozpoznaną

Z przyjemnością informujemy o dostępności preparatu Oxepilax (okskarbazepina) z odpłatnością  „RYCZAŁT” dla pacjentów z padaczką. Lek ten może być stosowany u chorych z napadami ogniskowymi jako lek pierwszego rzutu.

SUDEP Awareness Day 2015

Dzień 23 października został ustanowiony przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową Dniem Świadomości Ryzyka Wystąpienia SUDEP   więcej…

Stanowisko Zarządu Głównego PTE w sprawie leczenia padaczki produktami na bazie marihuany

„Doniesienia medialne, które rzadko wskazują na niepowodzenia leczenia, nie powinny być podstawą decyzji medycznych. Dopóki nie będzie wiarygodnych badań i wystandaryzowanych produktów, marihuana medyczna powinna być stosowana z niezwykłą ostrożnością.”     więcej…

Zmiana refundacji leku przeciwpadaczkowego

Informacja Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dotycząca Trobaltu   więcej…

Badania lekarskie kierujących pojazdami i kierowców

Ocena stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wykonywana jest w ramach badania lekarskiego prowadzonego przez uprawnionego lekarza.   więcej…